Bli medlem i UTK 2020

Hej, UTK heter junisförening som håller till på Gotan i Ockelbo. Där har vi både disco och film som man kan delta på som medlem.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till IOGT-NTOs Juniorförbund Junis.