Utelek och skattjakt!

Vi träffas utanför Gnistan och leker utelekar samt går på skattjakt. Vi kommer att vara utomhus så kläder efter väder. Har du inte blivit medlem i Junis i år blir du det innan arrangemanget på https://ebas.junis.se/forening/silpinge. Medlemsavgiften för 2020 är 50 kr och då är du försäkrad i samband med Junis aktiviteter, du får inbjudan till föreningens och distriktets aktiviteter samt vår medlemstidning Struten.

Vi bjuder på pinnbröd och korv.

Begränsat antal platser! Viktigt att alla som närvarar på arrangemanget är friska och symptomfria. 

Kontakt
Anders Paulsen
0733-726277

Tid

Torsdag 2020-10-29
15:00-17:00

Plats

Gnistan, Silpinge byväg 7

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2020-10-25 18:00:00

Är du medlem i Junis?...
...

Hanteringen av dina uppgifter