Logo
Logo

Läger Lilla lövhälla junis Östergötland

Välkommen på läger 2023

Tid

Måndag 2023-07-31 09:00
till och med
Torsdag 2023-08-03 13:30

Plats

Lilla Lövhälla

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2023-06-15 20:40

jag är 13 år och vill vara by ledare

Vill vara ledare och måste fyllt 15 år innan lägret

Jag har tält? eller vill låna tält?

Jag vill dela tält med

Jag vill delta på löftesavläggning

Jag kan simma eller inte simma?