Junis ledarutbildning

Välkommen till Junis ledarutbildning den 3-4 oktober. Vi startar på lördag eftermiddag 16:30 och håller på till 20:30. Alla deltagare åker sedan hem och sover hemma. Söndag startar vi 9:30 och avslutar cirka 16:00.

Junis Skåne står för kostnaden för alla deltagare och resersättning går att erhålla. Har du anmält dig men inte kan komma är det viktigt att du hör av dig och avbokar. 

Kontakt
Anders Paulsen
0733-726277
anders.paulsen@junis.se

Tid

Lördag 2020-10-03 16:30
till och med
Söndag 2020-10-04 16:30

Plats

IOGT-NTO huset på bantorget 5 i Lund. Cirka 500 meter ifrån Lunds centralstation.

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2020-09-28 14:10:00

Namn och telefonnummer till någon anhörig (om det skulle hända dig något under utbildningen).
Är du medlem i ungdomens nykterhetsförbund, IOGT-NTO eller Nykterhetsrörelsens scoutförbund?...
...

Hanteringen av dina uppgifter