Logo
Logo

Junis kommunrapport

Hur ser stödet till barn i familjer med missbruk ut i dagsläget?

Junis undersöker varje år vilket stöd kommunerna ger barn i familjer med missbruk. I början av maj släpptes årets kommunrapport. Som vanligt innehåller den utöver de senaste siffrorna också artiklar om bra verksamheter, arbete värt att sprida och aktuell forskning.

Anna Carlsson Cheikh berättar om rapportens resultat och bjuder in till samtal.

Tid

Torsdag 2022-06-09
09:00-20:30

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2022-06-08 09:00

Vilket av seminarierna vill du delta på.