Logo
Logo

Disco 11 mars

Discot är i Gnistan och vi leker lekar och dansar. Medlemmar går in gratis. Bli medlem och gå gratis på alla årets disco på https://ebas.junis.se/forening/silpinge. Medlemsavgiften för 2022 är 50 kr och då är du försäkrad i samband med Junis aktiviteter, du får inbjudan till föreningens och distriktets aktiviteter samt vår medlemstidning Struten. 

Ej medlem betalar 30 kr per disco i entréavgift.

Det kommer att finnas möjlighet att köpa dricka och godis på discot för de som vill.

Begränsat antal platser! Viktigt att alla som närvarar på arrangemanget är friska och symptomfria. 

Kontakt
Yngve Svensson
0709-30 18 19

Tid

Fredag 2022-03-11
19:00-21:30

Plats

Gnistan, Silpinge byväg 7

Anmälningsformulär

Till målsman
Till målsman

Är du medlem i Junis?

Ibland fotograferar vi i samband med våra aktiviteter. Får ditt barn vara med på foto som kan publiceras i våra sociala medier samt medlemstidningen Struten?