Logo
Logo

Filmdag 18/12

Välkommen till filmdag i Vessigebro! Vi håller till i lokalen vid fotbollsplanerna!

Tid

Lördag 2021-12-18
14:00-16:00

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2021-12-18 13:00

Får delta på foto som kan användas för marknadsföring av Junis på hemsidan, sociala medier och medlemstidningen Struten?