Logo
Logo

Filmdag 21/11

Välkommen till filmdag i Vessigebro! Vi träffas vid lokalen vid fotbollsplanerna!

Tid

Söndag 2021-11-21
14:00-16:00

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2021-11-21 13:00

Får delta på foto som kan användas för marknadsföring av Junis på hemsida, sociala medier och medlemstidningen Struten?