Aktiviteter i Junis Skåne våren 2021

Våren med Junis Skåne

Junis Skåne kommer under våren att erbjuda frisbee-golf och dagläger på fyra orter i Skåne. Vi kommer också att erbjuda möjligheten att kolla på film hemma med en gemensam digital uppstart och quiz på hemsidan efter filmen.

Barnen behöver vara medlemmar i Junis för att delta i aktiviteterna. medlemskapet kostar 50 kr för hela 2021 (Sösdala 100 kr). Kul träffar, inbjudningar till andra aktiviteter, medlemstidningen Struten och försäkring ingår i medlemsavgiften. Bli medlem via denna länk https://ebas.junis.se/forening/skane

Begränsat antal platser! Sista anmälan till frisbee-golf träffarna är ett dygn innan aktivitetetn startar och dagläger en vecka innan aktiviteten startar. Sista anmälan för filmträffarna är 18 mars respektive 8 april.   
Behöver ni anmäla er efter ovanstående tider så kontakta
Anders Paulsen på 0733-726277.

Alla aktiviteter kan ställas in med kort varsel med anledning av Covid-19. Det är därför mycket viktgt att vi har både mobiltelefonnummer och e-post adress till målsman/anhörig.

Vi ses!

Vid samtliga träffar är det viktigt att stanna hemma vid sjukdom/symptom, tvätta/sprita händerna ofta och hålla avstånd. 

Tid

Tisdag 2021-06-01 14:00
till och med
Torsdag 2021-06-03 14:50

Plats

Hässleholm - Djupadalsparken

Klippan - Bjersgårdsvägen

Malmö - Bulltofta rekreationsområde

Eslöv - Trollsjöområdet

Anmälningsformulär

Jag vill anmäla mig till frisbee-golf följande tillfällen....
...
Jag vill anmäla mig till dagläger....
...
Jag vill anmäla mig till följande filmer:...
...
Namn, telefonnummer och e-post adress.
Det händer att vi fotograferar på våra arrangemang. Fotona kan användas på sociala medier, medlemstidning och hemsidan. Mitt barn får vara med på bild i sociala medier, medlemstidning och på hemsidan?
Är du medlem i Junis 2021?
Bli medlem på https://ebas.junis.se/forening/skane

Hanteringen av dina uppgifter