Logo
Logo

Junis - en förening för dig upp till 15 år. Massor av aktiviteter, en hel del äventyr och du får vara med och bestämma!

Kontakt: Anders Karlsson 0729 639 369

Antal medlemmar
2021: 18
2020: 35
2019: 56