Logo
Logo

Hej, Liljekonvaljen är en förening som bjuder in till distriktsarrangemang och som medlem får man tidningen Struten 6 gånger om året. Alla medlemmar är dessutom försäkrade på alla junisarrangemang. Det finns en grupp i G-Hammarby som träffas varje tisdag med blandande aktiviteter. Under 2021 är det gratis att vara medlem.

Antal medlemmar
2021: 58
2020: 84
2019: 89