Logo
Logo

Hej, UTK heter junisförening som håller till på Gotan i Ockelbo. Där har vi både disco, filmfestivaler och veckoaktiviteter som man kan delta på som medlem.

Hemsida: https://junis.ockelbounf.se/

Antal medlemmar
2024: 83
2023: 117
2022: 131