Logo
Logo

Hej, UTK heter junisförening som håller till på Gotan i Ockelbo. Där har vi både disco, filmfestivaler och veckoaktiviteter som man kan delta på som medlem.

Antal medlemmar
2021: 83
2020: 89
2019: 74