Logo
Logo

Hej! Kraft och vilja är en junisförening i Söderhamn som hittar på roliga aktiviteter varje vecka. Häng med!

Antal medlemmar
2021: 83
2020: 79
2019: 81