Bli medlem i Vinninga Junis 2021

Välkommen till Vinninga Junis!

Här kan alla ni mellan 7-15 år som inte var med i Moviekids våren 2020 bli medlemmar helt gratis. Därefter är det bara att registrera er för att få en gratis Filmkod och/eller ge er direkt ut på Skattjakt!

Du kommer här under att få kryssa i att du:

* Godkänner föreningens stadgar.
Stadgar är ett fint ord för föreningars nerskrivna regler om tex. årsmöte och styrelse. Alla föreningar i Sverige måste ha stadgar.
Alla Junisföreningar i Sverige har samma stadgar då beslut om de tas på förbundets kongress vartannat år. Vi i Junis Skaraborg skickar ledare till kongressen som bevakar och framför Ardala Junis intressen.

* Accepterar hanteringen av dina personuppgifter.
Alla Junisföreningar i Sverige ingår i vårt förbunds medlemsregister. Registret behövs för att vi ska få kommunbidrag, landstingsbidrag och statligt bidrag, så det är mycket viktigt för vår förenings överlevnad. I Junis Skaraborg är det enbart den anställda distriktskonsulenten som har behörighet att sköta Junis medlemsregister och ha med medlemslista till Moviekidsträffar ifall vi behöver kontakta anhörig.

*Lova vårt medlemslöfte.
Junis grundsatser är lika över hela Sverige. De är: Demokrati, Solidaritet och Nykterhet. Vi strävar efter att alla barn ska få växa upp i en demokratisk, trygg och nykter miljö där man är snäll mot varandra. Junis tillhör inget politiskt parti eller kyrka/religion.

* För att bli medlem måste du på nästa sida slutligen verifiera att du vill bli medlem. Detta gör man antingen direkt via SMS eller inom 24 timmar via mejl. Det går bra att använda en förälders SMS eller mejl.
Det är för att man enbart kan bli medlem genom att antingen betala en medlemsavgift eller bekräfta sitt medlemskap med namnteckning eller som här digitalt via SMS/mejl. Om våra bidragsgivare vill kontrollera oss måste vi kunna visa upp verifieringarna för dom.

Har du frågor nås vi på: Mejl: skaraborg@junis.se eller SMS/samtal: 072-338 99 09. Dock har vi inte alltid möjlighet att svara under jullovet, men återkommer när vi ser ditt meddelande.

Välkomna till Junis!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2021. Du ansluts också till Junis.

Medlemslöfte

Som medlem i Junis lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.