Logo
Logo

Bli medlem i Junis Akaranga 2022

Välkomna till Junis Akaranga!
Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma.
Junis är för alla barn mellan 6-15 år. Verksamheten sker i nykter trygg miljö med engagerade och utbildade ledare.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Junis.

Medlemslöfte

Som medlem i Junis lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.